خراسان جنوبي

سه شنبه 28 دی 1400
داوطلبی اصلی بنیادین برای هلال احمر است
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی:

داوطلبی اصلی بنیادین برای هلال احمر است

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی در پیامی به مناسبت «روز جهانی داوطلب» امر داوطلبی را یکی از اصولی ترین بنیادهای تشکیلاتی جمعیت هلال احمر به منظورپاسخ به نیازهای بشری دانست.