خراسان جنوبي

سه شنبه 28 دی 1400
آموزش ۳۰۰ زن سرپرست خانوار / راه اندازی ۱۱ کارگاه اشتغالزایی
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی خبر داد؛

آموزش ۳۰۰ زن سرپرست خانوار / راه اندازی ۱۱ کارگاه اشتغالزایی

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: ۳۰۰ زن سرپرست خانوار نهبندان و سربیشه با هدف اشتغالزایی در دوره‌های آموزشی گلیم بافی و حوله بافی شرکت کردند.