خراسان جنوبي

دوشنبه 11 اسفند 1399
۸۳ واحد خونی در شهرستان بشرویه اهدا شد
در قالب طرح حمایت ماندگار هلال احمر؛

۸۳ واحد خونی در شهرستان بشرویه اهدا شد

رئیس جمعیت هلال احمر بشرویه از اهدای ۸۳ واحد خونی در قالب اجرای طرح حمایت ماندگار هلال احمر در این شهرستان خبر داد.

۷۵ واحد خونی در شهرستان بشرویه اهدا شد
در راستای پویش شکرانه سلامت؛

۷۵ واحد خونی در شهرستان بشرویه اهدا شد

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بشرویه گفت: در راستای اجرای پویش شکرانه سلامت، ۷۵ واحد خونی توسط داوطلبان این شهرستان اهدا شد.

ازدواج به سبک کرونایی/ هلالی ها باری دیگر درخشیدند
امروز انجام می شود؛

ازدواج به سبک کرونایی/ هلالی ها باری دیگر درخشیدند

رئیس جمعیت هلال احمر بشرویه گفت: دو جوان داوطلب جمعیت هلال احمر بشرویه در راستای جلوگیری از شیوع کرونا با برگزاری مراسمی ساده زندگی مشترک شان را آغاز و شادی شان را با فرزندان یتیم تقسیم کردند.