خراسان جنوبي

سه شنبه 07 بهمن 1399
آزمون ارتقاء درجه امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان قاینات برگزار شد.

آزمون ارتقاء درجه امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان قاینات برگزار شد.

آزمون ارتقاء درجه امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان قاینات برگزار شد.

یوسفی رئیس هلال احمر قاینات گفت: به منظور ارتقاء و توانمندیهای امدادی ، ومهارتی آزمون ارتقاء درجه امدادگران با حضور کارشناس امداد و نجات استاندارد جمعیت هلال احمر قاینات برگزارشد. وی اظهارکرد: دراین آزمون که باحضور40 نفر از امدادگران باکسب نمره قبولی درآزمونهای عملی وآمادگی جسمانی و کار با تجهیزات امدادی موفق به کسب درجه 1،2،3 امداد شدند وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد 300 امدادگر در هلال احمر قاینات آموزشهای عمومی ، تخصصی را فرا گرفته وآماده حضور درسوانح وحوادث طبیعی وغیر طبیعی هستند افزود هر امدادگرجهت ارتقاء به درجه نجاتگری حضور درپایگاههای جاده ای جمعیت هلال احمر باید 300 ساعت آموزشهای عمومی و تخصصی را کسب نماید.
کلمات کلیدی