خراسان جنوبي

چهارشنبه 25 فروردین 1400
 برای ارتقای موقعیت هلال احمر تلاش می‌کنیم
استاندار خراسان جنوبی:

برای ارتقای موقعیت هلال احمر تلاش می‌کنیم

استاندار خراسان جنوبی گفت: جمعیت هلال احمر، فرصت و موقعیت خوبی برای خدمت به خلق است و با توجه به اهمیت موضوع برای ارتقای موقعیت هلال احمر استان تلاش می‌کنیم.